Huisregels

Van harte welkom in deze sportaccommodatie. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven. 

Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. 

Niet met schoenen in de zwemzaal en het blote-voeten-gedeelte van de kleedruimtes. 

Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan.

Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes of garderobekasten. 

Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder , die mee zwemt en beschikt over een goede zwemvaardigheid. 

Glaswerk in de zwemzaal is niet toegestaan. 

Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig. 

De aanwijzingen van he personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

Het verblijf in deze accomodatie geschiedt op eigen risico. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen. 

Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedruimtes op te houden. 

Het is niet toegestaan te roken in deze accommodatie. 

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereed

Bij herhaaldelijk niet naleven van de regels, kan u de toegang tot het zwemad worden ontzegd.