Huisregels

Van harte welkom in deze sportaccommodatie. Het is de bedoeling dat al onze gasten zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarom hebben wij huisregels opgesteld. Wij vragen u om zich aan onze huisregels te houden. 

Zwemmen mag alleen in zwemkleding. 

Niet met schoenen in de zwemzaal en het blote-voeten-gedeelte van de kleedruimtes. 

Hardlopen in het zwembad mag niet.

Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes of garderobekasten. 

Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die meezwemt en een goede zwemvaardigheid heeft. 

Glaswerk in de zwembad is niet toegestaan. 

Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig. 

De aanwijzingen van het personeel moet u opvolgen. Verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

Het verblijf in het zwembad is op eigen risico. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen. 

Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedruimtes te blijven. 

Het is niet toegestaan te roken in pand. 

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereed.

Bij herhaaldelijk niet naleven van de regels, wordt u de toegang tot het zwemad ontzegd.