Gouwebad De Sniep behaalt Licentie Zwem ABC !!

Het zwembad voldoet nu aan een hogere kwaliteitsstandaard voor de zwemdiploma's.

De Licentie Zwem ABC staat voor nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma’s en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door de NRZ.

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving? Is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? Werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche? Is de zwemlesgevende voldoende opgeleid? Is er nagedacht over de manier van lesgeven? Hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles? En is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Gouwebad De Sniep heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.