Zwem-ABC Informatie zwemopleidingen

Gouwebad De Sniep is al tientallen jaren een begrip in Waddinxveen en omgeving en heeft inmiddels duizenden kinderen blij kunnen maken met een zwemdiploma. Het Gouwebad De Sniep neemt deel aan de diplomalijn Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Het Gouwebad De Sniep is in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Als licentiehouder voldoen we aan de landelijke kwaliteitscriteria.

Een belangrijk uitgangspunt van het Zwem-ABC is dat vanaf het begin van de opleidingsweg wordt gewerkt aan zwemveiligheid. Daarom zijn de oefeningen om jezelf te redden in alle drie de diploma’s terug te vinden.

Mocht u na het lezen van alle onderstaande informatie nog vragen hebben, kunt u zich wenden tot de receptionistes van het zwembad. Ook kunt u naar de website www.allesoverzwemles.nl voor meer informatie over zwemles in het algemeen.

Inschrijving

U kunt uw kind inschrijven vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is geworden. Als u uw kind heeft ingeschreven ontvangt u van ons een inschrijfkaart. Op vertoon van deze inschrijfkaart mag u samen met uw kind één keer gratis komen zwemmen. Het gratis zwemmen op de inschrijfkaart is dus geldig voor 1 kind en 1 volwassene. De volwassene zwemt mee en heeft voldoende zwemervaring. Deze actie is geldig tot de eerste zwemles.

Wachtlijst
Na inschrijving komen de kinderen op een wachtlijst. Aan het einde van elke zwemlesperiode worden er nieuwe kinderen opgeroepen. Het is moeilijk te voorspellen wanneer uw kind kan beginnen. Dit hangt af van een aantal factoren.

Gaan er kinderen afzwemmen op uw voorkeurstijd waardoor wij nieuwe kinderen kunnen oproepen en/of is de voorkeurstijd een populaire tijd waardoor de wachtlijst langer kan zijn. Indien uw kind aan de beurt is ontvangt u een oproep met daarin opgenomen de dag en tijd waarop uw kind kan deelnemen aan de lessen.

Lesgeld betalen:
De betaling van de lessen is vooraf en per 4 weken. Voor de betaling van de lesperiodes werken wij met pasjes. Zonder pasje kunt u geen nieuwe periode afrekenen! Bij verlies moet u een nieuw pasje kopen.

De eerste zwemles:
Als uw kind geplaatst is voor de lessen word u de eerste keer samen opgevangen bij de ingang. U krijgt beiden uitleg en wordt naar de zwemonderwijzer gebracht. Ouders mogen de eerste zwemles langs de badrand zitten op de daarvoor bestemde stoelen (neem eventueel slippers mee voor uzelf). Na de eerste zwemles ontvangt uw kind een stickerplaat.

Huisregels:
U mag uw kind begeleiden naar de zwemzaal, maar denk hierbij aan de hygiëne. De kinderen lopen op blote voeten. Het is daarom niet toegestaan om met straatschoenen uit de kleedkamer te lopen richting de zwemzaal. U kunt eventueel slippers voor uzelf meenemen of bij de receptie overschoentjes lenen.

Alle ouders en begeleiders zitten tijdens de zwemles op de tribune. Zijn er broertjes en/of zusjes mee dan zitten deze kinderen stil op de tribune. Hoe meer rust op de tribune hoe meer concentratie tijdens de les.

Kinderwagens mogen niet in de zwemzaal komen, deze kunt u parkeren in de hal. De kinderwagen niet voor de deur van de tribune te plaatsen, deze doorgang moet namelijk vrijgehouden worden voor eventuele calamiteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind na een aantal lessen de weg van de zwemzaal naar de douche weet te vinden, om de lessen vlot en ongestoord te laten verlopen verzoeken wij u dan ook dringend om niet meer door de zwemzaal te lopen. Als u overleg wenst aangaande de zwemlessen of informatie wilt hebben over de vorderingen van uw kind, kunt u dit kenbaar maken bij de receptie. Daar zal een notitie worden gemaakt voor de desbetreffende zwemonderwijzer. Deze zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Let op: overleg tussen de lessen door of tijdens de lessen is niet mogelijk in verband met de doorgang en veiligheid van de lessen!

Zwem-ABC
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. bij het Zwem-ABC ligt het accent erop dat het kind zich in het water onder alle omstandigheden moet kunnen redden. Een kind dat het Zwem-ABC heeft behaald, is dan zwemveilig en in staat om veilig deel te nemen aan allerlei activiteiten op, in en aan het water.

Leren zwemmen bij ons is niet alleen leuk, maar afwisselend en spannend. Aan onze zwemlessen liggen de volgende principes ten grondslag: motivatie, zwemplezier en zwemveiligheid.

Onze opleiding heeft een planmatige aanpak. Wij streven ernaar om de kinderen in dezelfde groep te houden. Wanneer een kind een te groot niveauverschil met de groep vertoont, wordt er altijd in overleg naar een passende oplossing gezocht. Wij proberen ieder kind zoveel mogelijk te stimuleren binnen zijn mogelijkheden.

De NRZ is de instantie die de nationale zwemdiploma’s uitgeeft. De NRZ houdt ook toezicht op de examens en is verantwoordelijk voor de inhoud van de zwemdiploma’s.

U kunt algemene informatie over het Zwem-ABC vinden op  www.allesoverzwemles.nl     

A-Diploma:
Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Later gaan we over tot het aanleren van de andere vaardigheden.

Onze A-zwemlessen zijn onderverdeeld in 8 niveaugroepen. Elk niveau heeft zijn eigen kleur. Uw kind krijgt van de zwemonderwijzer een sticker met de kleur van zijn niveau.

Niveau betekenissen van de stickers:
• Rood | Kinderen springen en verplaatsen zelfstandig in het water en verdragen spetters en water in hun gezicht.
• Bruin | Kinderen gaan bewust onder water en weten waar ze zijn. Zelfstandig drijven met en zonder hulpmiddelen. Aantal meters voortbewegingsvormen met hulpmiddelen.
• Blauw | Kinderen zwemmen een beenslag buik en rug met hulpmiddelen in ondiep en diep water en maken een dolfijnduik door een ondiep gat. Zelfstandig drijven ondiep water. 
• Geel | Kinderen zwemmen schoolslag en enkelvoudige rugslag in ondiep en diep water met en zonder hulpmiddel. Drijfvormen met hulpmiddel in diep water en 5 meter borstcrawl en rugcrawl met hulpmiddel.
• Paars | Kinderen zwemmen schoolslag en enkelvoudige rugslag in diep water met en zonder hulpmiddelen zwemmen 5 meter borstcrawl en rugcrawl met hulpmiddel. Kinderen maken een rechtstandige sprong en kunnen watertrappen
• Groen | Kinderen zwemmen 2 banen schoolslag en enkelvoudige rugslag in diep water en zwemmen 1 baan met kleding. Kinderen gaan met een kopsprong te water en zwemmen door een gat in een zeil. Kinderen kunnen zelfstandig drijven zonder hulpmiddel
• Wit | Kinderen zwemmen 3 banen schoolslag en enkelvoudige rugslag in diep water en zwemmen 3 meter borstcrawl en rugcrawl. Rechtstandige sprong en watertrappen.
• Regenboog | Kinderen zwemmen schoolslag en enkelvoudige rugslag en borstcrawl en rugcrawl, gekleed zwemmen en watertrappen op afzwemniveau.

Gekleed zwemmen bij A-diploma
Uw kind moet wennen aan het gekleed zwemmen (een eis voor het A-diploma). De kinderen
zwemmen 1 keer per lesperiode (de derde week van de periode) na het behalen van de
paarse sticker.

Kledingeisen A: Badkleding, shirt, hemd of blouse met lange mouwen. Lange broek, jurk of
rok tot de enkels. Schoenen, plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen
zonder echte zool, bijvoorbeeld surfschoenen, zijn niet toegestaan.

Zwemmen na het behalen van de witte stip
Na het behalen van de witte stip gaan de kinderen oefenen voor het proefzwemmen voor
het A-diploma.
Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen de eerstvolgende keer hieraan kunnen deelnemen!
Naast het behalen van de diploma-afstand is het ook belangrijk dat de kinderen zelfstandig
de afstand zwemmen. De zwemonderwijzer zal dan ook steeds meer afstand gaan nemen
van de groep en zo de gelegenheid bieden zelfstandig opdrachten uit te voeren.

Proefzwemmen voor het A-diploma
Als dit alles is bereikt zal uw kind worden uitgenodigd voor het proefzwemmen. Dit is elke
laatste zaterdag van de zwemlesperiode en begint om 12.45 uur. Bij een groot aantal 
deelnemers voor het proefzwemmen zal de groep gesplitst worden, een groep om 12.45 en
een groep om 14.15 uur. Dit zal vroegtijdig bekend worden gemaakt.
Doel van het proefzwemmen is tweeledig. Ten eerste om te toetsen of uw kind
daadwerkelijk voldoet aan de eisen van het Zwem-ABC. Ten tweede om uw kind te laten
wennen aan de situatie en organisatie van het diplomazwemmen. Het hele bad zal dan diep
zijn, er zitten veel andere mensen op de tribune en er zijn veel ander kinderen.

B-diploma
Met het A-diploma is de basis gelegd, maar het vervolg naar het B-diploma is minstens zo
belangrijk. Zonder verdere oefening blijkt de behaalde zwemtechniek niet altijd te blijven
hangen, het B-diploma zorgt voor meer vaardigheden, een betere conditie en meer
zelfredzaamheid in het water.
Gekleed zwemmen gebeurt iedere 3e week van de lesperiode.

Kledingeisen B: Badkleding, shirt, hemd of blouse met lange mouwen. Langebroek, jurk, rok
tot de enkels. Schoenen, plastic, leren en sportschoenen; schoenen zonder echte zool, bijvoorbeeld surfschoenen,  zijn niet toegestaan.

C-diploma
Na het behalen van het C-diploma is het zwem-ABC pas compleet. Kinderen zijn na het
behalen van dit diploma zelfredzaam in het water. Zo wordt er in zware kleding (regenjas,
lange broek) survivalzwemmen geoefend. Daarnaast wordt ook in zwemkleding conditioneel
heel wat van de kinderen gevraagd. Er moet een nog grotere afstand worden gezwommen.
Daarnaast speelt het onder water weten waar je bent een belangrijke rol.
Gekleed zwemmen gebeurt iedere 2e en 3e week van de lesperiode.

Kledingeisen C: Badkleding, shirt, blouse of hemd met lange mouwen. Lange broek, jurk of
rok tot de enkels. Jas met lange mouwen. Schoenen plastic, leren en sportschoenen:
schoenen zonder echte zolen, bijvoorbeeld surfschoenen,  zijn niet toegestaan.

Gratis vrijzwemmen
Het is leuk om naast de zwemlessen ook op een andere manier met het zwembad in
aanraking te komen door lekker een paar uurtjes te komen spelen in het water. Daarom
word u de mogelijkheid geboden om met uw kind te komen vrijzwemmen.
Een kind dat in het bezit is van een geldige of nieuwe lesperiode op de lespas kan gratis
komen zwemmen op alle dagen. Het kind komt onder begeleiding van een betalende volwassene met een goede zwemvaardigheid, die mee zwemt. Het pasje moet u hiervoor meenemen. Kinderen van de B-les en C-les mogen ook op de zwemlespas gratis zwemmen. Ook zij moeten onder begeleiding zijn van een betalende volwassene.

Blijven zwemmen
Een kind dat het C-diploma heeft gehaald, heeft een paspoort voor het leven lang
zwem -en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het
behalen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden,
lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren
gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is.

• Overal waar hij staat wordt hij/zij bedoeld.