Huisregels

Van harte welkom in Gouwebad De Sniep. Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven. Dit zwembad kan eventueel aanvullende huisregels stellen. Informatie hierover zal op de website vermeld worden en/of bij de receptie verkrijgbaar zijn.

Download onze huisregels

Met het betreden van onze accomodatie geeft u aan zich te houden aan onze huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

In Gouwebad De Sniep gelden de volgende regels:

 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding;
 • Verplicht douchen voor het zwemmen;
 • Niet met schoenen in de zwemzaal en het 'blote-voeten-gedeelte' van de (kleed)accomodatie;
 • Hardlopen/rennen in de zwemzaal en op de perrons is niet toegestaan;
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma en/of
 • onvoldoende zwemvaardig zijn, hebben alleen toegang onder
 • begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over voldoende zwemvaardigheid;
 • Let op uw waardevolle voorwerpen. Maak indien mogelijk gebruik van kluisjes/garderobekasten. Laat uw eigendommen niet onbewaakt;
 • Voor uw en onze veiligheid kan gebruik worden gemaakt van videoregistratie;
 • Roken en drugsgebruik verboden;
 • Glaswerk in de zwemzaal, op de perrons en in de garderobe is niet toegestaan;
 • De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld;
 • Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccomodatie op te houden;
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de zwembad worden niet getolereerd.