Algemene voorwaarden zwemonderwijs

Om ervoor te zorgen dat de zwemlessen zo optimaal en efficiënt mogelijk aangeboden worden, heeft het zwembad een aantal voorwaarden opgesteld die dat moet waarborgen. De continuïteit van de opleidingsweg staat hierbij voorop.

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij inschrijving verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.

 • Het zwembad is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits dit tijdig aangekondigd is: dat wil zeggen zichtbaar op de infoborden en/of via de website en zwemapp.
 • Eerder gedateerde Algemene Voorwaarden komen te vervallen ten opzichte van de meest actuele en recente Algemene Voorwaarden van latere datum.
 • In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, bepaalt de directie van het zwembad.

DEELNAME EN BETALING ZWEMLESSEN

 • Uw kind neemt deel aan de zwemles, welke door het zwembad na inschrijving wordt aangeboden en door u is geaccepteerd.
 • Voor alle lessen geldt dat u een vast bedrag vooruit betaalt voor een periode van vier weken. U dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de zwemles te voldoen of te hebben voldaan.
 • Na betaling ontvangt u een zwempas. Deze zwempas moet altijd worden meegenomen. De pas is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De receptie mag u zonder geldige pas de toegang tot het zwembad weigeren.

ROOSTER

In de vakanties gaan de zwemlessen niet door, dit wordt dan ook verrekend met de zwempas.

VEILIGHEID

 • Het zwembad voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Nationale Raad Zwemveiligheid, de NRZ. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.allesoverzwemles.nl
 • Eventuele beperkingen c.q. gezondheidsrisico moeten bij inschrijving worden vermeld. Zonder vermelding kan het zwembad geen verantwoordelijkheid nemen en dragen voor daaruit ontstane risico’s of situaties.
 • In het belang van de orde en veiligheid binnen de accommodatie dient de klant zich te houden aan het huishoudelijke reglement.

AFMELDEN BIJ AFWEZIGHEID OF ZIEKTE

 • Indien uw kind bij ziekte of afwezigheid niet kan deelnemen aan de zwemles, meldt u dat via de receptie.
 • Als door ziekte langer dan twee weken geen deelname mogelijk is, kunt u een verrekening aanvragen. De eerste les is voor eigen rekening. Deze wordt niet verrekend of terugbetaald.

PRIVACY

 • Alle door u verstrekte gegevens worden in ons klantendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten. Beschikbare gegevens worden niet aan derden verstrekt.