Privacy verklaring:

Het Gouwebad De Sniep hecht waarde aan de bescherming van uw gegevens. U heeft er recht op dat Gouwebad De Sniep veilig, correct, open, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere speciale wetgeving.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Gouwebad De Sniep, hebben wij meestal gegevens van u nodig. Die geeft u bijvoorbeeld via een formulier of telefonisch. Denk aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer etc.

Waarom is dat nodig?
Gouwebad De Sniep heeft persoonsgegevens nodig voor:

Het uitvoeren van onze diensten, zoals het geven van zwemlessen.
Het afhandelen van uw betaling.
In sommige gevallen verwerkt de gemeente zogenaamde ‘bijzondere' en/of 'gevoelige persoonsgegevens’. Denk hierbij aan het vastleggen van gegevens over iemands gezondheid. Dat doen wij alleen als u daarvoor duidelijk toestemming geeft.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Gouwebad De Sniep bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Zwemlessen:
Persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de zwemlessen worden vier weken na het afzwemmen vernietigd, tenzij er gekozen wordt om nogmaals zwemlessen te nemen.

Beeldmateriaal:
Beelden die wij maken met onze beveiligingscamera’s zijn ter bescherming van personen en goederen. Deze worden 30 dagen bewaard. Foto’s die met toestemming gemaakt zijn worden maximaal 5 jaar bewaard.

Delen van gegevens met anderen:
Gouwebad De Sniep zal uw gegevens alleen aan andere organisaties geven als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens nodig hebben in opdracht van ons sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst. We zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dat betekent dat die organisaties op dezelfde zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier omgaan met uw persoonsgegevens als Gouwebad De Sniep. Gouwebad De Sniep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Gouwebad De Sniep maakt onderdeel uit van de gemeente Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen verzorgt dan ook de inzage, aanpassing of verwijdering. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Privacyofficer van de gemeente Waddinxveen via privacy@waddinxveen.nl.

Beveiliging:
Gouwebad De Sniep neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens of gegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@waddinxveen.nl.

Kinderen en websitebezoek:
Gouwebad De Sniep heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

Meer informatie:
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Gouwebad De Sniep kunt u contact opnemen met de Privacyofficer van de gemeente Waddinxveen via privacy@waddnxveen.nl. Wij helpen u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen Functionaris Gegevensbescherming via fg@waddinxveen.nl.